Telefon
0086-632-5985228
E-poçta
info@fengerda.com

Poslamaýan polatdan kesilen sim

Gysga düşündiriş:

Poslamaýan polatdan kesilen simli atyş, biziň aýratynlygymyzdyr. SUS200, 300, 400 seriýaly poslamaýan polatdan böleklere bölünýär.Poslamaýan polatdan kesilen sim atyşy, poslamaýan polatdan, titandan partlanda gara hapalanan köp sanly möhüm programmalarda ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model / Ölçeg:0,2-2.5mm

Önümiň jikme-jigi:

Poslamaýan polatdan kesilen simli atyş, biziň aýratynlygymyzdyr. SUS200, 300, 400 seriýaly poslamaýan polatdan böleklere bölünýär.Poslamaýan polatdan kesilen sim simleri, poslamaýan polatdan, titandan, alýuminiýdan ýa-da beýleki reňkli iş desgalarynda partlamalarda gara hapalanmagyň zyýanly bolup biljek möhüm programmalarynda köpelýär.Şeýle hem bu metallary (poslamaýan polatdan, titandan, bürünçden ýa-da alýuminiý) stres poslama döwülýän iş obýektlerinde gabamakda ulanylýar.

Esasy aýratynlyklary:

TASLAMA

Aýratynlyk

Synag usuly

Himiýa kompozisiýasy

 

≤0.8%

P

0.045%

ISO 9556: 1989

ISO 439: 1982

ISO 629: 1982

ISO 10714: 1992

Si

1.00%

Cr

18.0-20.0%

Mn

≤2.0%

Ni

8.0-10.0%

S

0.030%

Mo

/

MIKROTRUKTURA

Goragly Austenit

GB / T 19816.5-2005

Dykyzlygy

7.8g / cm³

GB / T 19816.4-2005

Daşarky maglumat

Ossalpyldawuk poslamaýan ýer, silindr şekilli

Visual

GARŞYLYK

HV: 240-600 (HRC20.3-55.2)

GB / T 19816.3-2005

Çig Material:

Poslamaýan we partlamany arassalamak işlerinde poslamaýan polatdan kesilen simleri ulanmak üçin ykdysady ýagdaý aňsat.Kesilen sim gaty bölek bolany üçin ulanylanda döwülmeýär we döwülmeýär.Netijede, şu artykmaçlyklary alarsyňyz:

Ain Poslamaýan polatdan kesilen simli ok, polatdan ýa-da örtükden we uglerod kesilen simden has peýdaly ömri bar

Ust Toz öndürmek ep-esli pes - partlama amallary has arassa

Ain Poslamaýan polatdan kesilen sim, birmeňzeşligi we berkligi sebäpli ajaýyp netijeleri berýär

YouBu sizi “Greenaşyl” gurama öwürer, sebäbi sarp edilen mediýa zyňylmagy ep-esli azaldar.(Size kän ok gerek bolmaz, inwentar talaplar has pes bolar we girýän ýükler arzan düşer.)

CastGoýlan polatdan ýa-da uglerod kesilen simden peýdalanylanda, reňkli guýmalara ýa-da iş obýektlerine gara hapalanma girizmersiňiz.

Programmalar:

300 HYZMAT

Goýmalar: Poslamaýan polatdan, titandan, alýuminden ýa-da beýleki reňkli iş desgalary partlanda ýa-da sokulanda gara hapalanmagyň öňüni alýar.

Aýratynlyklary: MILS 13165C, SAE J441 we howa giňişliginiň spesifikasiýasy AMS 2431/4-e laýyk gelmek üçin kepilnamaly şertli görnüşde bar.Poslamaýan polatdan kesilen sim atyşy 50 - 58 HRC bolan Rockwell C gatylygy bar

400 HYZMAT

Goýmalar: Boýag aýyrmak üçin alýuminiý taýýarlamak we çüýremek we gutarmak üçin alýumin zawod guýmak üçin.

Görnüşleri: Gara hapalanmagyň öňüni alýar - ýöne has ýumşak (HRC 30 - 35) we 300 seriýaly poslamaýan arzan.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň