Telefon
0086-632-5985228
E-poçta
info@fengerda.com

Topar tertibi

Topar tertibi

FENGERDA GROUPŞandong welaýatynyň günortasynda ýerleşýän Tengzhouou şäherinde ýerleşýär we has ýokary geografiki pozisiýa eýedir. Ol daglar we suwlar bilen gurşalandyr, demirgazykda Taý dagy we günortada uzyn taryhy bolan Taierzhuang.Bu "Sankt Mozi" we "Hünär ussady Luban" -yň dogduk mekany, öz çäginde altmyş alty million inedördül metrden gowrak lotos gülleri bar - Weişan köli Honghe batgalyk seýilgähi we Hytaýyň iň owadan syýahatçylyk şäherleriniň biridir.

Döredildi1998-nji ýylda we 20 ýyllyk ösüş bilen FENGERDA GROUP indi "diwersifikasiýa edilen, uly göwrümli we standartlaşdyrylan" topar toparyna öwrüldi. 680 işgäri we umumy baýlygy 2,8 milliard bolan bu dört esasy pudak bar: Metal abraziw biznesi Depozit, garyndyly kärhana bölümi, in Engineeringenerçilik tehnologiýasy biznesi

FENGERDA GROUPdürli pudaklaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak we müşderileri takyk hyzmatlar we ýokary derejeli kär bilen kanagatlandyrmak borjy hökmünde kabul edýär. Productshli önümler "ISO9001: 2015 (Hil)", "ISO14001: 2015 (Daşky gurşaw)" we "ýaly şahadatnamany geçdi. GJB9001C-2017 (Milli Harby standart) .Meniň esasy önümler: ferromanganes, karburant we başgalar; Günorta Şandongdaky poslamaýan polatdan iň uly galyndylary we paýlaýyş merkezi we poslamaýan polat turbalarynyň satuwynyň dürli modelleri.

FENGERDA GROUPhiline ünsi jemleýär, marka döredýär, müşderilere hyzmat edýär we sosial jogapkärçiligi öz üstüne alýar.Şol sebäpden, “gämi gurluşyk senagaty, awtoulag önümçiligi senagaty, konteýner senagaty, lokomotiw we rulon önümçiligi senagaty, demir we polat metallurgiýa senagaty” ýaly dürli iri pudaklarda biragyzdan oňaýly teswirler aldy. Esasanam ýokary talaplaryň çäginde Müşderilere hödürlemek, kompaniýanyň "robot sepmek we siňdirmek we birleşdirmek üçin birleşdirilen materiallary eritmek" taslamasy milli derejede ykrar edildi we "ýokary tehnologiýaly kärhana we iň oňat 100 kärhana" hökmünde baha berildi. Müşderä çyn ýürekden hyzmat etmegiň ýörelgesine esaslanýar. Özgertme we ösüş boýunça kompaniýa halkara jemgyýetçiligi we öňdebaryjy pudaklar bilen ýüzbe-ýüz bolup, “100 ýyllyk, iň gowy 100 we 10 milliard” kärhana bolmaga çalyşýar.