Telefon
0086-632-5985228
E-poçta
info@fengerda.com
 • FerroSilicon

  FerroSilicon

  Ferrosilikon, kremniniň ýa-da çägäniň demiriň barlygynda koks bilen azaldylmagy netijesinde emele gelýän ferroalloýyň bir görnüşidir.Demiriň adaty çeşmeleri demir ýa-da degirmen.Silikon düzümi takmynan 15% -e çenli bolan ferrosilikonlar, kislota ot kerpiçleri bilen örtülen partlama peçlerinde ýasalýar.

 • Carburizers(Carbon raisers)

  Karburizatorlar (Uglerod ösdürip ýetişdirijiler)

  Karburizator, karburizleýji serişde ýa-da karburant diýlip hem atlandyrylýar, uglerodyň düzümini ýokarlandyrmak üçin polat öndürmekde ýa-da guýmakda goşundy.Karburizatorlar polat arassalamak üçin ulanylýar Karburizatorlar we çoýun demir Karburizatorlar, şeýle hem tormoz pad goşundylary ýaly sürtülme materialy ýaly Karburizatorlara beýleki goşundylar

 • Silicon Manganese Alloy

  Silikon marganes garyndysy

  Silikon marganes garyndysy (SiMn) kremniden, marganesden, demirden, az ugleroddan we käbir beýleki elementlerden durýar. Bu kümüş metaldan ýasalan gaty materialdyr.Silikomanganesiň polata goşulmagynyň täsiri: Silikon we marganes poladyň häsiýetlerine möhüm täsir edýär.

 • Barium-Silicon(BaSi)

  Barium-Silikon (BaSi)

  Ferro kremniý bariý inokulant, belli bir mukdarda bariý we kalsiý saklaýan FeSi esasly garyndydyr, gaty az galyndy döredip, sowuklama hadysasyny ep-esli azaldyp biler.Şonuň üçin Ferro kremniý bariý inokulanty, mahabatda diňe kalsiý saklaýan sanjymdan has täsirli

 • Nodulizer(ReMgSiFe)

  Düwürtik (ReMgSiFe)

  Düwürtik, önümçilik prosesinde grafit böleklerinden sferoid grafitiň emele gelmegine kömek edip biljek endikdir.Sferoid grafitleri ösdürip biler we mehaniki häsiýetleri gowulaşar ýaly sferoid grafitleriň sanyny köpeldip biler.Netijede, süýümlilik we berklik

 • Strontium-Silicon(SrSi)

  Strontium-Silikon (SrSi)

  Ferro kremniniň strontium nukleýasiýa serişdesi belli bir mukdarda bariý we kalsiý saklaýan FeSi esasly garyndydyr, sowuk hadysany ep-esli azaldyp, gaty az galyndy döredip biler.Şonuň üçin “Ferro” kremniý bariý inokulanty, diňe hasaplamany öz içine alýan sanjymdan has täsirli

 • Calcium-Silicon(CaSi)

  Kalsiý-kremniý (CaSi)

  Silikon kalsiý deoksidizator kremniniň, kalsiniň we demiriň elementlerinden durýar, ideal birleşme deoksidizator, kükürtlendiriji serişdedir.Highokary hilli polat, pes uglerod polat, poslamaýan polat önümçiligi we nikel bazasy garyndysy, titan garyndysy we beýleki ýörite garyndy önümçiliginde giňden ulanylýar.

 • Magnesium-Silicon (MgSi)

  Magniý-kremniý (MgSi)

  Ferro kremniý magniý Nodulizator seýrek toprakdan, magniýden, kremniden we kalsiýden emele gelýär.Ferro kremniý magniý nodulizatory deoksidlenmäniň we kükürdiň güýçli täsiri bolan ajaýyp nodulizator.Ferrosilikon, Ce + La miş metal ýa-da seýrek toprak ferrosilikon we magniý

 • FerroManganese

  FerroManganese

  Ferromanganese demirden we marganesden emele gelen ferroalloýyň bir görnüşi, MnO2 we Fe2O3 oksidleriniň garyndysyny, köplenç kömür we koks ýaly partlama peçinde ýa-da elektrik ýaýly peç görnüşinde, uglerod bilen gyzdyrmak arkaly öndürilýär. suw astyndaky peç diýilýär.

 • FerroChrome

  FerroChrome

  Ferrokrom (FeCr) 50% bilen 70% arasynda hromy öz içine alýan hromyň we demiriň garyndysydyr. Dünýä ferrohromynyň 80% -i poslamaýan polat öndürmekde ulanylýar.Uglerodyň düzümine görä, oňa bölünip bilner: carbonokary uglerod ferrokromy / HCFeCr (C: 4% -8%), Orta uglerod ferrokromy / MCFeCr (C: 1% -4%), Pes uglerod ferrokromy / LCFeCr (C: 0.25) % -0.5%), Mikro uglerod ferrokromy / MCFeCr: (C: 0.03-0.15%) Dünýädäki ferrohrom önümçiliginiň paýyny artdyrmak üçin Hytaý.

 • Ferro Molybdenum

  Ferro Molibden

  Ferromolibden, molibden we demirden ybarat ferroalloý, adatça molibdeni 50 ~ 60% öz içine alýar, polat öndürmekde garyndy goşundy hökmünde ulanylýar. Esasy ulanylyşy molibden elementi hökmünde polat öndürmekde ulanylýar. inçe kristal