Telefon
0086-632-5985228
E-poçta
info@fengerda.com
 • Carburizers(Carbon raisers)

  Karburizatorlar (Uglerod ösdürip ýetişdirijiler)

  Karburizator, karburizleýji serişde ýa-da karburant diýlip hem atlandyrylýar, uglerodyň düzümini ýokarlandyrmak üçin polat öndürmekde ýa-da guýmakda goşundy.Karburizatorlar polat arassalamak üçin ulanylýar Karburizatorlar we çoýun demir Karburizatorlar, şeýle hem tormoz pad goşundylary ýaly sürtülme materialy ýaly Karburizatorlara beýleki goşundylar

 • Barium-Silicon(BaSi)

  Barium-Silikon (BaSi)

  Ferro kremniý bariý inokulant, belli bir mukdarda bariý we kalsiý saklaýan FeSi esasly garyndydyr, gaty az galyndy döredip, sowuklama hadysasyny ep-esli azaldyp biler.Şonuň üçin Ferro kremniý bariý inokulanty, mahabatda diňe kalsiý saklaýan sanjymdan has täsirli

 • Nodulizer(ReMgSiFe)

  Düwürtik (ReMgSiFe)

  Düwürtik, önümçilik prosesinde grafit böleklerinden sferoid grafitiň emele gelmegine kömek edip biljek endikdir.Sferoid grafitleri ösdürip biler we mehaniki häsiýetleri gowulaşar ýaly sferoid grafitleriň sanyny köpeldip biler.Netijede, süýümlilik we berklik

 • Strontium-Silicon(SrSi)

  Strontium-Silikon (SrSi)

  Ferro kremniniň strontium nukleýasiýa serişdesi belli bir mukdarda bariý we kalsiý saklaýan FeSi esasly garyndydyr, sowuk hadysany ep-esli azaldyp, gaty az galyndy döredip biler.Şonuň üçin “Ferro” kremniý bariý inokulanty, diňe hasaplamany öz içine alýan sanjymdan has täsirli

 • Calcium-Silicon(CaSi)

  Kalsiý-kremniý (CaSi)

  Silikon kalsiý deoksidizator kremniniň, kalsiniň we demiriň elementlerinden durýar, ideal birleşme deoksidizator, kükürtlendiriji serişdedir.Highokary hilli polat, pes uglerod polat, poslamaýan polat önümçiligi we nikel bazasy garyndysy, titan garyndysy we beýleki ýörite garyndy önümçiliginde giňden ulanylýar.

 • Magnesium-Silicon (MgSi)

  Magniý-kremniý (MgSi)

  Ferro kremniý magniý Nodulizator seýrek toprakdan, magniýden, kremniden we kalsiýden emele gelýär.Ferro kremniý magniý nodulizatory deoksidlenmäniň we kükürdiň güýçli täsiri bolan ajaýyp nodulizator.Ferrosilikon, Ce + La miş metal ýa-da seýrek toprak ferrosilikon we magniý