Telefon
0086-632-5985228
E-poçta
info@fengerda.com

Grind polat ok

Gysga düşündiriş:

Garyndylary üweýän polat ok, ýokardaky önümleriň ölüm howply gowşaklygyny göz öňünde tutup, ýokary uglerodly polatdan, pes ugleroddan ýasalan polatdan we pes vanadiý polatdan esaslanýar: howa deşikleri, çatryklar, gatylyk tapawudy, täze önümleri täzeden gözden geçirmek arkaly ösdüriň tehnologiýany ýasamak, dürli materialy saýlap biler


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model / Ölçeg:0,4-2.5mm

Önümiň jikme-jigi:

Garyndylary üweýän polat ok, ýokardaky önümleriň ölüm howply gowşaklygyny göz öňünde tutup, ýokary uglerodly polatdan, pes ugleroddan ýasalan polatdan we pes vanadiý polatdan esaslanýar: howa deşikleri, çatryklar, gatylyk tapawudy, täze önümleri täzeden gözden geçirmek arkaly ösdüriň ýasama tehnologiýasy, dürli ulanylyşyna görä dürli materialy saýlap biler, gymmaty amaly ýerine bagly, ulanyş möhletini uzaldyp biler, ýokary çykdajyly. Stil kesilen simli oklar üç dürli gatylykda bar: 45-50 HRC , 50-55 HRC we 55-60 HRC ululygy 0,20 mm-den 2.50mm aralygynda.Kesilen simlerimiz SAE J441, AMS 2431 we VDFI 8001-e laýyk gelýär.

Esasy aýratynlyklary:

SIZE: 0.2-2.5MM
Howpsuzlyk: HRC40-50

HRC45-55

HRC50-60

HRC> 60

SHAPE G1 şertli

G2 goşa şertli

G3 sferik

TASLAMA

Aýratynlyk

Synag usuly

Himiýa kompozisiýasy

C

0,45-0,75%

P

4 0.04%

ISO 9556: 1989

ISO 439: 1982

ISO 629: 1982

ISO 10714: 1992

 

Si

0.10-0.30%

Cr

/

 

 

Mn

0.40-1.5%

Mo

/

 

 

S

4 0.04%

Ni

/

 

MIKROTRUKTURA

Martensit ýa-da trozit ýa-da deformasiýa edilen merjen

GB / T 19816.5-2005

Dykyzlygy

≥7.40g / cm³

GB / T 19816.4-2005

Daşarky maglumat

Birmeňzeş ululyk, ajaýyp ýalpyldawuklyk, top görnüşi

Visual

Näme üçin garyndy üweýji okuny saýlamaly?

Kesilen kesiş

Polatdan kesilen kesim

Öwürmek çig mallary

Polatdan ýasalan çig mal

① galp polat simden ýasalýar, howa deşigi ýok, çatryklar we gatylyk tapawudy ýok.    

Different different Dürli meýdanlaryň dürli talaplaryna laýyklykda polat simden dürli materiallary saýlap bileris.

③ , Grinding oky has çydamly, ömri polatdan 1,5 esse köp.

④ Gr Grinding oky bilen arassalanan iş bölegi kümüş-ak, Cast polatdan arassalanan ýer bolsa çal reňkde bolýar.

Cleaning Arassalaýyş täsiri guýma polatdan has düýpli we ikinji derejeli arassalamagyň zerurlygy ýok.Arassalanandan soň, iş böleginiň gödekligi talaplara laýyk gelýär.

Air air Howa deşiginiň ýoklugy, döwülmezligi we abraziw ýasama polatdan ýasalan polatdan döwülmegi aňsat dälligi sebäpli, partlama prosesinde doldurmagyň mukdary az, partlama prosesindäki tozan az, işçi güýjüniň pesligi we daşky gurşawyň hapalanmagy azaldylyp bilner.

Üstünlikleri deňeşdirmek

 

Pes uglerod polat

Polat üwürmek

Carbonokary uglerod polat

C

0.08-0.20

0.45-0.75

0.80-1.20

S

≤0.05

< 0.03

≤0.05

Mn

0.35-1.50

0.50-1.50

0.50-1.20

P

≤0.05

< 0.03

≤0.05

Si

0.10-2.00

0.30-0.60

≥0.40

HRC

40-50

40-60 / 50-60

40-50

Duzlylyk

≤45mg / ㎡

≤18mg / ㎡

≤45mg / ㎡

ýadawlyk durmuşy

4000-4200

5400-5800

2500-2800


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň