Telefon
0086-632-5985228
E-poçta
info@fengerda.com

Ferroalloy zawody

Ferroalloy zawody

Feng ERDA GROUP-yň golçur kärhanasy bolan “Tengzhou Delifu Casting Materials Co., Ltd.”2009-njy ýylda döredildi, kompaniýanyň ýyllyk önümçiligi 660 million ýuana deň bolan 320 işgäri bar.Alty awtomatiki önümçilik liniýasy bar, esasy önümler: (hrom seriýasy GB3683-2008) ýokary uglerod ferrokrom, pes uglerod ferrokrom, mikro uglerod ferrokrom, (marganes seriýasy GB3795-2006) ýokary uglerod ferromangan, orta uglerod ferromanganesi , az uglerodly ferromanganes, (inokulant ulgamy) ferrosilikon inokulant, kremniý-bariý inokulanty, kremniý-bariý-kalsiý inokulanty, (karbonizator ulgamy), koks esasly uglerod goşundysy we ş.m.

finish to size

Ululygyny tamamlaň

Ferroalloy production line

Ferroalloy önümçilik liniýasy

Ferroalloy production line 3

Ferroalloy önümçilik liniýasy

Ferroalloy production line

Ferroalloy önümçilik liniýasy

On ýyldan gowrak ösüşden soň, demir we polat pudagynyň ajaýyp üpjün edijisine öwrüldi.Esasanam poslamaýan polatdan ýasalan polotnoýlar we poslamaýan polat bölekleri öndürilende, Alloy Dep."ýokary hrom, pes hrom, mikro hrom" özboluşly artykmaçlyklaryny we aýratynlyklaryny görkezýär - durnukly hil, durnukly düzüm, ýokary siňdiriş tizligi.Gowy keşbi döretmek, gowy abraý gazanmak üçin pudakda.

Finish to size

Ululygyny tamamlaň

Ferroalloy production line

Ferroalloy önümçilik liniýasy

Ferroalloy production line

Ferroalloy önümçilik liniýasy

Ferroalloy production line 3-3

Ferroalloy önümçilik liniýasy

Çykdajylaryň çäklendirilmegi sebäpli önümçilik zawodlary "Şizuişan şäheri, Ningksiýa" we "Baotou şäheri, Içki Mongoliýa" -da ýerleşýär.Birleşmek we edinmek we birleşdirmek arkaly DELIFU CASTING "ajaýyp hil, daşky gurşawy goramak, uly göwrümli we ýokary hilli" ajaýyp önümçilik kärhanasyna öwrüldi.Kompaniýanyň platformasynyň we kuwwatynyň kömegi bilen önümiň hiliniň we çig mal üpjünçiliginiň durnuklylygyny üpjün etmek üçin hrom we marganes çig malynyň 85% -i belli daşary ýurt magdan kärhanalaryndan getirilýär.