Telefon
0086-632-5985228
E-poçta
info@fengerda.com

IFEX 2019 Hindistanda

Feng erda topary 18-nji ýanwardan 20-nji ýanwar aralygynda Hindistanda geçiriljek IFEX 2019-a gatnaşdy. Bu guýma pudagynyň ajaýyp ýygnagydy, Hindistanda köp diler we zawod zawodlary bilen tanyşdyk.

“Feng erda” toparynyň iki golçur kärhanasy bar: “Tengzhou Feng Erda Metal Products Co., Ltd” we “Tengzhou Delifu Casting Material Co., Ltd.”“Fengerda” -nyň esasy önümleriniň örtügi: Polatdan ýasalan polat, polat grit, garyndy üweýji polat oky, poslamaýan polatdan ýasalan polat, polat kesilen sim.Delifu esasy önümleri: Ferrosilikon, Ferromanganese, Silikon Marganes garyndysy, Ferrokrom, Ferromolybden Inoculants ect. Biziň önümlerimiz guýma senagatynda, howa giňişliginde, awtoulag senagatynda, gämi gurluşyk pudagynda we ş.m. ulanylýar.

67-nji hindi esaslandyryjy kongresi we IFEX 2019 bilen, 2019-njy ýylyň 18-19-20-nji ýanwarynda 15-nji Aziýa esaslandyryjy kongresi bilen bilelikde Hindistan sergi merkezinde Hindistan sergi merkezinde we Nýu-Delidäki Mart, Greater Noida, NCR-iň 15-nji Aziýa esaslandyryjy kongresi bilen bilelikde. Hindi Döredijiler Institutynyň demirgazyk sebiti.

Hindi Dörediş Senagaty, ýylda 10 million tonna önüm öndürmek bilen dünýäde ikinji orunda durýan guýma komponentlerini öndüriji statusyna eýe.

Sammit, guýma öndürijileri, guýma üpjün edijileri, alyjylary we telekeçileri pudagyň täze ýollaryny öwrenmek we mümkinçiliklerini görkezmek üçin ýygnak bolar.Çäräniň özi, Döredijilik jemgyýeti we täze stajerler üçin ylham berýär, sebäbi bu gezek hasaba alnan 1500-den gowrak wekili we 10 000 myhmany garaşýarys.

Aziýadaky möhüm kasting merkezleriniň birine öwrülýän Hindistanda ýeke-täk söwda ýarmarkasy - IFEX 2019 we 67 Hindistan Dörediji Kongresi bilen bilelikde gurnalar.th Bu, Hindistanyň dürli künjeklerinden gurulýan kärhanalar üçin öz mümkinçiliklerini we mümkinçiliklerini ýer ýüzünden gelýän alyjylara görkezmek üçin ajaýyp platforma.

FENGERDA GROUP hiline ünsi jemleýär, marka döredýär, müşderilere hyzmat edýär we sosial jogapkärçiligi öz üstüne alýar. Içerki we daşary ýurtly müşderiler tarapyndan gowy garşylandy


Iş wagty: 15-2020-nji dekabry